Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, Kluby
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Zapowiedź
Klub Rodziców w Klubie Zakole - listopad

Klub Rodziców w Klubie Zakole - listopad

Klub Zakole

listopad 2020 r., ul. Zakole 31

Program wydarzeń w Klubie Rodziców w Klubie Zakole na listopad.

Spotkania odbywają się w zamkniętej grupie Klubu Rodziców na Facebooku.

Zajęcia bezpłatne, dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

4.11, godz. 17.30-18.30, Bystry Bobas
Klub Zakole zaprasza na zajęcia sensoryczno-rozwojowe dla niemowląt i dzieci, które stymulują i wspierają rozwój psychofizyczny, wspomagają prawidłową integrację sensoryczną oraz wzmacniającą więź między rodzicem a dzieckiem. Podczas spotkania angażowane są zmysły bobasów (wzrok, słuch, dotyk, węch, a w starszej grupie także smak), śpiewane piosenki w języku polskim i angielskim. Zajęcia są wspaniałą okazją do spędzenia czasu wspólnie z innymi rodzicami, a ponadto dostarczają wszystkim wyśmienitej zabawy.

12.11, godz. 17.30-18.30, Spotkanie ze specjalistą - Neurologopeda
Klub Zakole w ramach Klubu Rodziców zaprasza na spotkanie ze specjalistą z dziedziny neurologopedii. Tematem spotkania będzie rozwój psychomotoryczny dzieci w wieku do 3 lat. Neurologopeda omówi zagadnienia zaburzeń mowy u najmłodszych, opowie o relacji między układem nerwowym a aparatem mowy, wyjasni jak dzieci posługują się mową oraz jak ją rozumieją. Podczas spotkania istniej możliwość swobodnej rozmowy, zadawania pytań oraz wymiany doświadczeń.

18.11, godz. 17.30-18.30, MeloBobas
MeloBobas to niezwykle wartościowe zajęcia umuzykalniające, prowadzone przez doświadczonego i certyfikowanego instruktora zajęć gordonowskich - Music Learning Theory - metodą E. Gordona, czyli sekwencyjnego uczenia się muzyki bazującego na audiacji. Audiacja jest tym dla muzyki, czym myślenie dla mowy. Na zajęciach bawimy się muzyką w oparciu o śpiewanki i rytmiczanki w różnorodnych metrach oraz skalach (w tym modalnych) odbierając aktywnie improwizacje dzieci, gdyż w taki sposób najefektywniej rozumieją one nasze komunikaty muzyczne. Oprócz korzyści muzycznych, takich jak czysty śpiew, poruszanie się w odpowiednim tempie i metrum, dzieci szybciej rozwijają swoją motorykę, koordynację ciała i oddechu, potrafią dłużej skupiać uwagę na wykonywaniu jednej czynności, rozwijają płynność mowy i łatwiej uczą się języków.

25.11, godz. 17.00-18.00, Smyko–Multisensoryka®
SMYKO-MULTISENSORYKA® to zajęcia sensoryczne, których program został stworzony w oparciu o teorię integracji sensorycznej. Na zajęciach stymulowanych jest 7 zmysłów, przede wszystkim skupiając się na 3 podstawowych systemach zmysłowych. Zajęcia są modyfikowane do możliwości i potrzeb poszczególnej grupy. Zabawy i aktywności są proponowane przez prowadzącego, ale jest też czas na zabawę własną. Warsztaty są tak zaaranżowane, aby każdy znalazł coś dla siebie – staramy się podążać za dzieckiem na ile to tylko możliwe i pod tym kątem modyfikujemy zabawy. Rodzice dostają informacje w jaki sposób bawić się z własnym dzieckiem i dlaczego.

powrót do listy zapowiedzi...

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE