Wigilia w Chałupkach - kolęda dla wszystkich, Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Wigilia w Chałupkach - kolęda dla wszystkich

Wigilia w Chałupkach - kolęda dla wszystkich
w ramach programu „Tu mieszkam, tu zmieniam” Fundacji Banku Zachodniego WBK

Działania projektowe obejmują przygotowanie i realizację w okolicy świąt Bożego Narodzenia otwartej imprezy Wigilia w Chałupkach – kolęda dla wszystkich. Podczas wydarzenia zaprezentują się zespoły ze szkoły podstawowej, osoby niepełnosprawne uczęszczające na Warsztaty Terapii Zajęciowej, jak też uczestnicy spotkania, którzy spontanicznie zgłoszą chęć wystąpienia. Oprawę występów – zarówno indywidualnych, jak też śpiewów zespołowych i chóralnych – zapewni profesjonalny zespół muzyczny. Oprócz części artystycznej, obejmującej prezentację kolęd i pastorałek, zaplanowany został także tradycyjny poczęstunek.

Głównym celem projektu jest kultywowanie dawnych tradycji wsi podkrakowskiej w zakresie zwyczajów sąsiedzkich oraz rodzinnych związanych z Bożym Narodzeniem oraz integracja społeczności osiedla Chałupki. Projekt jest odpowiedzią na osłabianie się więzi pomiędzy różnymi wiekowo i socjalnie grupami społeczności lokalnej. Na osiedlu działają także Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci dla młodzieży niepełnosprawnej, stąd chęć i potrzeba integracji uczestników warsztatów z mieszkańcami osiedla. Działania są zaplanowane tak, aby niepełnosprawna młodzież uczestniczyła w przygotowaniu i realizacji wydarzenia. Kultywowanie lokalnej tradycji ludowej realizowane będzie m.in. poprzez wspólne kolędowanie – w tym wykonanie pastorałek ziemi krakowskiej.

Jednym z założeń projektu jest to, aby taka ogólna wigilia, jednocząca wszystkie grupy działające w osiedlu, odbywała się w Chałupkach co roku.

PRZEBIEG PROJEKTU

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE