Spotkajmy się na podwórku, Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Spotkajmy się na podwórku

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta aktywnie włączył się w działania realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w ramach projektu Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty.

Rewitalizacja wnętrz podwórek – łącznie w 8 lokalizacjach – obejmuje przestrzenie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie klubów Jędruś, Wersalik i Zgody. A jako że cała koncepcja rewitalizacji – przebudowy, dostosowania do potrzeb i wprowadzenia wszelkich zmian koniecznych dla poprawy komfortu mieszkańców – odbywa się w charakterystyczny dla działań Ośrodka, partycypacyjny czyli włączający w proces decyzyjny samych zainteresowanych sposób, konsultacje i warsztaty dla mieszkańców odbywają się w naszych klubach.

Więcej szczegółów odnośnie projektu znajdą Państwo pod adresem: https://zzm.krakow.pl/aktualnosci/529-spotkajmy-sie-na-podworku-rewitalizacja-nowhuckich-podworek.html

I ETAP

Zakończył się pierwszy etap konsultacji. Miał on charakter spacerów badawczych. Z podsumowaniem dotychczasowych działań można zapoznać się w sprawozdaniu, zamieszczonym na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

II ETAP

Zakończył się drugi etap spotkań w projekcie „Spotkajmy się na podwórku” dotyczącego zagospodarowania ośmiu podwórek w Nowej Hucie: Centrum A, Centrum B, Centrum D, Zgody, Górali, Zielone, Ogrodowe, Na Skarpie.

W dniach 23 października-7 listopada 2018 r. odbyły się spotkania warsztatowe z mieszkańcami. Ich celem było omówienie wstępnych koncepcji zagospodarowania przestrzennego w oparciu o informacje ze spacerów, a także wytyczne projektowe. Podczas spotkań uczestnicy mogli zapoznać się ze wstępnymi propozycjami, doprecyzować swoje pomysły lub zgłosić swoje zastrzeżenia.

Pod poniższym adresem można znaleźć raporty z przeprowadzonych spotkań warsztatowych w poszczególnych osiedlach:

https://zzm.krakow.pl/aktualnosci/577-spotkajmy-sie-na-podworku-podsumowanie-spotkan-warsztatowych.html?fbclid=IwAR35jZ4FVtZ34xt9zST02Dv-LeZ0m_0_64NyHSfWVcr3iyw9nYIP9cEGj2c

Zapraszamy na spotkania – prezentację projektów koncepcyjnych opracowanych na podstawie spotkań z mieszkańcami osiedli.

8.01.2019 r. w Klubie Wersalik konsultacje dotyczące osiedli:
16.30-17.30 - os. Ogrodowe
17.30-18.30 - os. Na Skarpie
18.30-19.30 - os. Centrum A
19.30-20.30 - os. Centrum B

9.01.2019 r. w Ośrodku Kultury im. Norwida konsultacje dotyczące osiedli:
17.00-18.00 - os. Górali
18.00-19.00 - os. Zgody
19.00-20.00 - os. Zielone
20.00-21.00 - os. Centrum D

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE