Noc Poezji 2017, Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Noc Poezji 2017

Już po raz siódmy odbędzie się w Krakowie finał Nocy Poezji. Tegoroczna edycja jest dedykowana Stanisławowi Wyspiańskiemu, którego 110. rocznicę śmierci, przypadającą właśnie w tym roku, chcemy upamiętnić. Krakowskie święto poezji to wspaniała okazja do odświeżenia spuścizny autora Wesela, ale również do zapoznania wielbicieli poezji i sztuk wszelakich z różnorodną twórczości Wyspiańskiego.

Program wydarzeń organizowanych w ramach Nocy Poezji przez Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

KLUB JEDNOŚĆ, HERKULES, KARINO, POD KASZTANAMI I ANEKS
4-7 października 2017 r.

 • Chochoły i paralusy czyli z Krakowem w tle
  Projekt składa się z trzech modułów, z których po dwa zostaną przeprowadzone w pięciu klubach Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (działania przygotowawcze oraz warsztaty językoznawczo – literackie dla dzieci), natomiast moduł trzeci w postaci wielkiego finału odbędzie się na os. Wolica w Nowej Hucie, gdzie znajduje się Klub Jedność.

  Pierwszy moduł stanowią warsztaty plastyczne „Symbol: chochoł”, na których tworzone będą chochoły oraz lampiony poezji. Kierowane do osób w różnym wieku (warsztaty międzypokoleniowe). Warsztaty przeplatane opowieścią o malarstwie i sztuce Młodej Polski, o schyłku XIX wieku w Polsce oraz głośną lektura fragmentów „Wesela” jako działa ważnego dla obszaru wsi podkrakowskiej, z której tradycji wyrastają dzisiejsze osiedla nowohuckie.

  Drugi moduł stanowią literacko-językoznawcze warsztaty dla dzieci „Chochoły i paralusy – polszczyzna Wyspiańskiego w nowoczesnym użyciu”. Dzieci zapoznają się z anachronizmami i regionalizmami z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Będą potrafiły zrozumieć sens oraz znaczenie słów i nauczą się ich używać w logicznych i sensownych konstrukcjach zdaniowych. Zabawom z językiem Wyspiańskiego będzie towarzyszyć wspólne rymowanie, słowne rozsypanki, skojarzenia, kalambury. Podczas zajęć zostaną również wykonane fotografie uczestników z monidłami wzorowanymi na „dziecięcych” obrazach Wyspiańskiego. Zajęcia zakończy wspólny taniec i stworzenie żywego obrazu na wzór dzieła malarskiego Stanisława Kuczborskiego „Taniec wokół chochoła” (1904).

  Wielki finał projektu
  (moduł trzeci) rozpocznie się od pochodu z chochołami – orszaki niosące chochoły i lampiony, częściowo w strojach ludowych, wyruszą przez os. Wolica, aby wziąć udział we wspólnie przygotowanym wieczorze poezji krakowskiej pt. „Krakowskie poezji nie tylko śpiewanie”, na którym nie zabraknie motywów jesiennych, weselnych oraz oczywiście utworów samego Wyspiańskiego.

Miejsce wydarzenia:

 • Klub Aneks, ul. Andrzeja Mycielskiego 11 (os. Łuczanowice)
 • Klub Herkules, ul. Karaszewicza – Tokarzewskiego 29 (os. Branice)
 • Klub Jedność, ul. Drożyska 3c (os. Wolica)
 • Klub Karino, ul. Truskawkowa 4 (os. Chałupki)
 • Klub Pod Kasztanami, ul. Płoszczyny 1 (os. Kościelniki)

Godzina wydarzenia:

 • Warsztaty plastyczne:
  • Klub Karino - 4.10, godz. 15.30
  • Klub Herkules – 5.10, godz. 16.30
  • Klub Aneks, Jedność oraz Pod Kasztanami – 7.10, godz. 15.00-16.30
 • Warsztaty literackie: we wszystkich klubach - 7.10., godz. 16.00-17.30
 • WIELKI FINAŁ - 7.10.2017 r.
  • Pochód z chochołami: os. Wolica – zbiórka pod kościołem oraz pod szkołą o 19.00
  • Koncert poetycki w Klubie Jedność: rozpoczęcie o 19.30

KLUB DUKAT
7 października 2017 r.

 • Chochliki
  Zajęcia bazujące na tekstach poetyckich dla dzieci, w których pojawia się motyw złych duszków, zjaw, łobuziaków oraz nieskrępowanej zabawy dzieciństwa. W zajęciach wykorzystane zostaną utwory poetów krakowskich takich jak Ludwik Jerzy Kern, Wisława Szymborska, Michała Rusinek i innych. Na zajęcia zapraszamy najmłodszych wielbicieli poezji.

Miejsce wydarzenia:
Klub Dukat, ul. Styczna 1 (os. Grębałów)

Godzina wydarzenia: 12.00

 • Sąd nad Stanisławem
  Próba ukazania Stanisława Wyspiańskiego nie tylko jako autora jednego dramatu, ale jako wszechstronnego twórcy oraz modelu artysty z epoki młodopolskiego fin de siecle. Wydarzenie przybierze formę inscenizacji rozprawy, której przedmiotem będzie skarga przeciwko autorowi Wesela skierowana do sądu przez Żyda. Skarga zostanie rozpatrzona przez ławników przy udziale publiczności. Na zakończenie wieczoru wystąpi zespół poezji śpiewanej.

Miejsce wydarzenia:
Klub Dukat, ul. Styczna 1 (os. Grębałów)

Godzina wydarzenia: 16.00

KLUB JĘDRUŚ
7 października 2017 r.

 • Rozdzielczość Chleba przedstawia: „Noc październikowa” na motywach „Nocy listopadowej” S. Wyspiańskiego
  „Noc październikowa” na motywach „Nocy listopadowej” Stanisława Wyspiańskiego to spektakl połączony z wystawą, w którym zostaną naruszone granice między rozumem a nierozumem. Noc to czas rewolucjonistek, pijaków i ludzi, którzy śpią. Przy pomocy intermedialnego imaginarium, do którego zaprzęgnięte zostały syntezatory mowy, komputery, rzutniki laserowe, maszyny do generowania dymu, animowane pieski oraz losowo wybrane hasła z encyklopedii, Rozdzielczość Chleba dokonuje twórczego odtworzenia rewolucyjnych dylematów. W ramach „Nocy październikowej” zagrany zostanie spektakl w Klubie Jędruś, którego treść będzie transmitowana przez Internet do Spółdzielni Ogniwo. Tam też zostanie otwarta trwająca tydzień wystawa cybernetycznych artefaktów związanych z procesem powstawania spektaklu, oferujące alternatywne odczytania zarówno przedstawienia, jak i oryginalnego dramatu.

Miejsce wydarzenia:

 • Klub Jędruś Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta na os. Centrum A 6a (spektakl)
 • Spółdzielnia Ogniwo na ul. Paulińskiej 28, I piętro (transmisja oraz wystawa)

Godzina wydarzenia:
spektakl zostanie odegrany o godz. 20.00 (potrwa do 21.00); wystawę będzie można oglądać przez tydzień – do 15 października, w godzinach otwarcia lokalu (16.00-22.00).

PRZEBIEG PROJEKTU

Zapowiedź wydarzeń w ramach projektu

Warsztaty plastyczne i literackie

Pochód i koncert finałowy

Noc poezji w Klubie Dukat

Noc Poezji w Klubie Jędruś

OPIS PROJEKTU

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE