Młoda Huta Niepodległa - akcja Wol(N)ica, Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Młoda Huta Niepodległa - akcja Wol(N)ica

Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta laureatem konkursu Fundacji Banku Zachodniego WBK „Bank Ambitnej Młodzieży” – edycji 2018.

Już po raz drugi nasz Ośrodek został laureatem konkursu w ramach programu „Bank Ambitnej Młodzieży” (BAM) Fundacji Banku Zachodniego WBK. Program BAM, który jest adresowany do grup młodzieży i młodych dorosłych od 13 do 26 roku życia. Celami programu jest uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego.

Program ma uczyć określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadań na poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne. Jednym z celów jest zdefiniowanie cech jednostki potrzebnych do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim takich jak: wiedza, komunikacja interpersonalna, wrażliwość społeczna, zdolności przywódcze oraz umiejętność budowania pozycji lidera. Warunkiem postawy prospołecznej jest zakorzenienie jednostki w historii i kulturze, tak w wymiarze lokalnym jak i narodowym. Działania Fundacji w ramach programu datowane są już od 2010 roku.

Po raz pierwszy Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta został laureatem konkursu w ramach BAM w 2016 roku, kiedy to Fundacja postanowiła wesprzeć działania cyrkowe prowadzone w Klubie 303, polegające na międzynarodowej wymianie młodych artystów. W ramach działań Projektu Księżyc „Grypa Cyrkowa” działająca przy Ośrodku Kultury wzięła udział w warsztatach sztuki cyrkowej we Francji, zaś młodzież z Teatru Zeotropei odwiedziła następnie Kraków. Współpraca zaowocowała kolorowymi happeningami i przedstawieniami ulicznymi na terenie Nowej Huty, a także trwałymi więziami międzynarodowej współpracy i przyjaźni.

W tegorocznej edycji konkursu grantowego preferowane były wnioski związane z 100. rocznicą odzyskania wolności, włączające młodzież w organizacje obchodów i wspólne przeżywanie „okrągłej rocznicy urodzin” Niepodległej.

I właśnie taki będzie projekt „Młoda Huta Niepodległa – akcja Wol(N)ica”, w którym od września do listopada weźmie udział młodzież w wieku 13 – 16 lat mieszkająca na peryferyjnych osiedlach Nowej Huty, takich jak Wolica, Branice, Chałupki, Wadów, Grębałów czy Kościelniki.

We wrześniu zostanie ogłoszona rekrutacja młodzieży i odbędą się spotkania informacyjne w szkołach, od października do połowy listopada z kolei beneficjenci wezmą udział w cyklu warsztatów projektowych, na których będą poznawać historię odzyskiwania niepodległości Polski osadzoną na trzech płaszczyznach – ogólnonarodowej, regionalnej (małopolskiej) i najbliższej – rodzinnej, sąsiedzkiej, związanej z wsiami nowohuckimi, które obecnie wchodzą w obręb Miasta Krakowa. Metodyka pracy warsztatowej, opartej na burzy mózgów, dyskusji i uwypukleniu wartości oraz osób faktycznie kojarzonych przez młodzież z patriotyzmem i walką o wolność Ojczyzny, będzie miała na celu nie tylko edukację, ale przede wszystkim wywołanie poczucia „namacalności” i bliskości historii oraz bezpośrednie zaangażowanie emocjonalne młodych ludzi w działania. Zaangażowanie to będzie niezbędne również na finalnym etapie projektu, kiedy to w drugiej połowie listopada 2018 sama młodzież przygotuje, przeprowadzi i rozegra terenową grę patriotyczną na os. Wolica w otoczeniu Klubu Jedność Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta. Rozgrywka będzie oparta w całości na pomysłach młodzieży wypracowanych i opracowanych podczas warsztatów pod okiem historyka – animatora, Piotra Filipowskiego.

Postępy prac nad projektem będzie można śledzić na stronie Ośrodka Kultury (w zakładce „Projekty”) oraz na profilu projektu na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/M%C5%82oda-Huta-Niepodleg%C5%82a-479880802438770

Warto wspomnieć również o tym, że dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta w grudniu 2017 roku zrealizował międzypokoleniowe działania integracyjnego projektu nawiązującego do tradycji bożonarodzeniowych podkrakowskiej wsi „Wigilia w Chałupkach – kolęda dla wszystkich”, dofinansowanego w konkursie „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Wielka wigilia, z tradycyjnymi obrzędami, śpiewami i poczęstunkiem, na którą mieszkańcy osiedla Chałupki zaprosili również niepełnosprawną umysłowo młodzież uczęszczającą na Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD, odbyła się w Klubie Karino Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta, stanowiła powód wielu wzruszeń i stała się niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich uczestników wydarzenia.
Dziękujemy za wsparcie nie tylko Fundacji, ale również pani Katarzynie Garbień, dyrektorce 27 oddziału Banku Zachodniego WBK w Krakowie, która od lat służy nam dobrą radą i bezcennymi wskazówkami, a także bezpośrednim wsparciem naszych pomysłów.

Zapraszamy młodzież w wieku 13 – 16 lat do udziału w naszym projekcie – szczegóły dotyczące rekrutacji ukażą się na naszej stronie oraz na profilu projektu na początku września.
Do zobaczenia na wspólnych obchodach 100 - lecia niepodległości!

Tekst oparty częściowo na materiałach Fundacji Banku Zachodniego WBK, zamieszczonych na stronie https://fundacja.bzwbk.pl/2016/10/24/bank-ambitnej-mlodziezy/

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE