Kreatywne ekopodróże, Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Kreatywne ekopodróże

Kreatywne ekopodróże to innowacyjny projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty przy współpracy z Ośrodkiem Kultury Kraków-Nowa Huta oraz Uniwersytetem Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie łączący aspekt nauki oraz sztuki z ochroną środowiska, dzięki któremu uczestnicy będą mieli szansę nie tylko zdobyć wiedzę, ale również utrwalić ją podczas tworzenia!

Celem działań jest edukacja ekologiczna dzieci opierająca się o innowacyjne połączenie podejścia naukowego prezentowanego przez partnera projektu - Zakład Zoologii Środowiskowej Uniwersytetu Rolniczego (UR) w Krakowie - oraz działań w sferze tworzenia dzieł sztuki z materiałów nadających się do powtórnego przetwarzania powadzonych przez doświadczonych animatorów i instruktorów Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (OKK-NH). Uczestnikami spotkań będzie 60 dzieci w wieku 7-10 lat rekrutujących się z uczniów nowohuckich szkół podstawowych.

Działania zostały pogrupowane w trzy moduły nawiązujące do podroży: w obszar koła podbiegunowego (spotkanie mówiące gł. o zmianach klimatu, globalnym ociepleniu), do Afryki (zajęcia mówiące gł. o deficycie wody) oraz do kosmicznej wioski przyszłości (zagrożenia dla naszej planety, jak zapobiec temu, aby nie zmieniła się w wielkie śmietnisko, kosmiczne śmieci). Każde zajęcia w ramach modułu składają się z prelekcji z pokazem multimedialnym oraz doświadczeń naukowych pomagających dzieciom zdiagnozować i zrozumieć problem (prowadzone przez pracownika lub doktoranta UR w Krakowie), wielkoformatowych działań plastycznych pod okiem instruktora (przy wykorzystaniu materiałów nadających się do recyklingu) oraz zabaw i gier nawiązujących do tematu ochrony klimatu, bioróżnorodności oraz przetwarzania surowców. Efektem działań ma być zwiększenie wiedzy dzieci w zakresie szeroko pojętej orientacji w zagadnieniach dotyczących ochrony przyrody, szczególnie w skali „mikro” i zaszczepienie dzieciom przekonania, że jeśli chodzi o nasze środowisko, to najwięcej zależy od każdego z nas z osobna, od naszych rodzin, od społeczności lokalnej i od tego, jak będziemy angażować się w działalność publiczną. Dodatkowo rzeczowym efektem projektu będzie wystawa prac uczniów grupująca „domki” (igloo, chatkę murzyńską oraz domy futurystyczne), która prezentowana będzie w czasie pikniku rodzinnego w ogrodzie Klubu Krzesławice OKK-NH (na jego terenie odbywać się będą działania projektu) w sierpniu 2017 roku oraz wystawa zdjęć z realizacji zadań – w wersji on-line (publikowane po każdym module projektu) oraz tradycyjnej (wystawa zorganizowane na zakończenie projektu).

Projekt jest wyjątkowy ze względu na zastosowane w jego scenariuszu połączenie metod – naukowych, twórczych i zabawowych, które mają prowadzić do samoistnego utrwalenia wiedzy i ukształtowania się aktywnej postawy odpowiedzialności za środowisko nawet bardzo młodych jego członków. Co najważniejsze – w kontekście działań podejmowanych w projekcie, ekologia i ochrona środowiska będzie się jawić dzieciom, jako przyjemność i „oczywistość”, co zachęci je do długofalowego zainteresowania tymi tematami. Dodatkowo do działań eko-artu na terenie Krzesławic zachęca fakt, że Klub Krzesławice Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta sąsiaduje z Dworkiem Matejki i jest znany z działań plastycznych kultywujących tradycję miejsca. Jesteśmy pewni, że tak atrakcyjne i wartościowe ekopodróże zapadną na długo w pamięć małych członków społeczności nowohucian i przyczynią się do wychowania pokolenia świadomego ekologicznie i dbającego o naszą planetę.

Projekt dofinansowany przez International Paper Polska sp. z.o.o. w ramach konkursu grantowego „Pomocna gałąź”.

PRZEBIEG PROJEKTU

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE