Informacje o nas, Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Informacje o nas

Dyrektor: Małgorzata Jezutek

Siedziba:
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
os. Zgody 1,
31-949 Kraków
tel./fax: 12 644 24 32,
e-mail: biuro@krakownh.pl

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta jest gminną instytucją kultury o ponad 28-letniej tradycji zarówno w zakresie upowszechniania kultury jak i animacji społeczności lokalnej. Ośrodek powstał z połączenia klubów działających na terenie czterech dzielnic Nowej Huty, mających już wówczas swoją historię i tożsamość. Ta patchworkowa konstrukcja stanowi o naszym charakterze i wyjątkowości.

Pracujemy przede wszystkim dla mieszkańców Nowej Huty, ale i całego Krakowa. Zajmujemy się zarówno organizacją małych, lokalnych akcji jak i masowych koncertów czy imprez. Od 2004 r. jesteśmy współorganizatorem największego nowohuckiego projektu kulturalno-społecznego Nowa Huta. Dlaczego Nie?!. Realizujemy także projekty promujące lokalne tradycje i zwyczaje, m.in.  Festiwal Zaklęte w Dyni. Od 10 lat angażujemy się w prowadzenie Nowohuckiej Akademii Seniora – jednego z pierwszych Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Krakowie.

Jesteśmy blisko nowohucian i staramy się zaspokajać potrzeby kulturalne najmłodszych, dorosłych i najstarszych mieszkańców. Integrujemy ich, bywamy dla nich drugim domem. Jesteśmy po to, żeby rozwijać zainteresowania i umiejętności oraz dawać radość tworzenia. Dla nas kultura to nie tylko atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego, ale i inspiracja do rozwoju życia społecznego.

MISJA INSTYTUCJI

Ośrodek Kultury posługiwał się misją wypracowaną przez zespół w kwietniu 2004 r.: „Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta to dobry zespół, nie bojący się nowego, konsekwentnie i elastycznie realizujący wyznaczone cele. Ośrodek Kultury to instytucja, która jest niezbędna i życzliwa ludziom, odpowiada na potrzeby środowiska, a także je kreuje.

Nasze działania integrują i aktywizują środowisko".Na potrzeby „Planu Rozwoju na lata 2015-2020” przeformułowano misję. Została ona wypracowana podczas warsztatów (prowadzonych przez pracowników MIK) w styczniu 2014 r. i opiera się na trzech zasadniczych słowach-kluczach (BLISKOŚĆ – ANIMACJA – RÓŻNORODNOŚĆ) oraz ich rozwinięciach. Poniżej pełne brzmienie misji:

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta jest po to, żeby rozwijać zainteresowania i umiejętności oraz dawać radość tworzenia. ANIMUJEMY, a nasze działania cechuje BLISKOŚĆ i RÓŻNORODNOŚĆ.

 • BLISKOŚĆ:
  - działamy na całym obszarze dzielnic nowohuckich
  - do każdego podchodzimy indywidualnie
 • ANIMACJA:
  - integrujemy mieszkańców
  - inspirujemy i wspieramy inicjatywy lokalne
 • RÓŻNORODNOŚĆ:
  - organizujemy wydarzenia na skalę lokalną i masową
  - w 13 klubach proponujemy szeroką gamę zajęć

W misji pojawia się wątek integracji, animacji rozumianej jako inspiracji do lokalnego działania. Dodatkowo wprowadzono odniesienia do charakteru instytucji, czyli wielości lokalizacji, indywidualnego podejścia oraz różnorodności znajdującej odzwierciedlenie w różnej skali i rodzaju wydarzeń czy zajęć organizowanych przez Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta.

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE