DK+ 2018, Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
DK+ 2018

Po raz kolejny Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta został beneficjentem programu Dom Kultury + Narodowego Centrum Kultury! Przypominamy, że po raz pierwszy projekt w programie DK+ Inicjatywy lokalne był przez Ośrodek realizowany w 2014 roku. Natomiast w 2016 roku kadra naszej instytucji doskonaliła swoja wiedzę i podnosiła kompetencję podczas cyklu warsztatów w programie DK+ Zaproś nas do siebie!

W tegorocznej edycji konkursu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne dotację otrzymał projekt zatytułowany Akcja partycypacja? W OK!. Dwuetapowe działania, składające się z diagnozy potrzeb społeczności lokalnej, a następnie z realizacji inicjatyw, jakie zaproponują sami mieszkańcy, odbywać się będą w Klubie Dukat na osiedlu Gębałów oraz w Klubie Jędruś na os. Centrum A.

Etap pierwszy, który rozpoczął się 26 kwietnia 2018 roku spotkaniem warsztatowym w Klubie Dukat, potrwa do połowy czerwca. W jego ramach pracować będziemy nad poznaniem deficytów, potrzeb i problemów dorosłych członków dwóch grup społeczności zogniskowanych wokół klubów, a następnie nad opracowaniem takich inicjatyw, które mogłyby być odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców nowohuckich osiedli. Inicjatywy ważne dla życia społecznego i kulturalnego Nowohucian, których budżet nie przekracza 7 tysięcy złotych, będzie można zgłaszać w Klubach Dukat i Jędruś do dnia 12 czerwca 2018 roku.

Wkrótce na naszej stronie zamieścimy kartę zgłoszenia inicjatywy, regulamin wyboru pomysłów oraz kryteria oceny mini-projektów. Na stronie znajdą się również terminy konsultacji, które mieć będą na celu pomoc pomysłodawcom w dopracowaniu zgłoszenia swoich działań. Po obradach komisji, zwycięskie pomysły ogłoszone zostaną 17 czerwca 2018 roku.

Wszystkich dorosłych mieszkańców osiedli, którzy chcą coś zmienić albo zrobić dla siebie i innych, tudzież po prostu chcą zobaczyć, czy odnajdą się w roli animatora społeczno-kulturalnego, serdecznie zapraszamy na warsztaty oraz do zgłaszania pomysłów inicjatyw. Udział w warsztatach nie jest koniecznym warunkiem zgłoszenia inicjatywy – jesteśmy również otwarci na propozycje osób niebiorących udziału w zajęciach w ramach projektu.
Zachęcamy do śledzenia zakładki projektowej oraz dołączenia do grup warsztatowych!

Bo jak akcja partycypacja… To tylko w OK!

PRZEBIEG PROJEKTU

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE