Cudze chwalicie? Nową Hutę poznajcie!, Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Cudze chwalicie? Nową Hutę poznajcie!

Projekt „Cudze chwalicie? Nową Hutę poznajcie!” realizowany jest od lipca do grudnia 2019 roku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty pod patronatem Ośrodka Kultury Kraków–Nowa Huta dzięki dofinansowaniu Miasta Krakowa uzyskanemu w konkursie ofert pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne, w dziedzinie: edukacja kulturowa 2019”.

Projekt ma na celu włączenie nowohucian z osiedli peryferyjnych do udziału w ofercie kulturalnej proponowanej przez instytucje kultury działające na terenie nowohuckich dzielnic i osiedli oraz stworzenie przez grupy projektowe własnej oferty – np. oryginalnego szlaku zwiedzania Huty śladami wspomnień uczestników warsztatów. Grupy uzyskają wsparcie organizacyjne, osobowe i finansowe (dzięki pozyskanym funduszom) ze strony organizatora i patrona projektu.

W ramach projektu zostanie zorganizowany cykl warsztatów w czterech klubach Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta - Herkules (os. Branice), Karino (os. Chałupki), Pod Kasztanami (os. Kościelniki) i Zakole (os. Kanorowice). Ich uczestnicy sami zaplanują działania, które będą następnie realizowane. Podsumowaniem projektu będą grudniowe spotkania sąsiedzkie, podczas których grupy projektowe podzielą się swoimi doświadczeniami oraz zaprezentują aktualną ofertę kulturalną w osiedlach, z których pochodzą.

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.

Do pobrania:

PRZEBIEG PROJEKTU

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE