Aktywny MAMY czas z dzieckiem, Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Aktywny MAMY czas z dzieckiem

Projekt Aktywny MAMY czas z dzieckiem to szereg warsztatów i spotkań tematycznych skierowanych do matek oraz opiekunów z małymi dziećmi, uczestniczących w cotygodniowych spotkaniach w Klubie Wersalik. Projekt grupy zakłada rozszerzenie oferty kierowanej do mam, opiekunów i dzieci, w celu poprawy integracji całej grupy, wsparcia rodziny, budowania relacji i rozwoju wspólnoty oraz aktywnego spędzania czasu wolnego z dziećmi, a także organizację zajęć z elementami edukacji, wpierających psychofizyczny rozwój maluchów, przygotowujący je do prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Projekt zakłada również rozwój i promocję wolontariatu, poprzez zaangażowanie wolontariuszy do części realizowanych zadań. W projekcie uwzględniono zorganizowanie m.in. warsztatów plastycznych, muzycznych, cyrkowych, kulinarnych, zajęć tanecznych i gimnastyki.

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej Kraków oraz Województwa Małopolskiego.

PRZEBIEG PROJEKTU

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE